Лічильники
Сьогодні Разом
Відвідувань 137 4607379
Авторізацій 71 350032
Корисутвачів 36 2968
Архів завдань - Гость
Архів завдань

No Задача Тема Шаблон B ms MB P % Балл S
1001
 • Hello, world!
  • Написати програму, що виводить на екран вітання "Hello, world!"...
Линейные NO 1 1000 128 88 76.5
1002
 • Эхо
  • Написати програму, що виводить на екран задане ціле число...
Линейные NO 1 1000 128 83 79.0
1003
 • Точність числа
  • Задано дійсне число А...
Линейные NO 1 1000 128 76 84.4
1004
 • Інверсия
  • Вивести число, протилежне до заданого...
Линейные NO 1 1000 128 66 88.0
1005
 • Округлення числа
  • Округлити до найближчого цілого задане позитивне дійсне число...
Линейные NO 2 1000 128 35 63.6
1006
 • A + B
  • Знайти суму двох заданих цілих чисел А і В...
Линейные NO 1 1000 128 76 88.4
1007
 • Целая часть числа
  • Вывести целую часть заданного положительного вещественного числа А...
Линейные NO 1 1000 128 54 67.5
1008
 • Дробная часть числа
  • Вывести дробную часть заданного положительного вещественного числа А...
Линейные NO 1 1000 128 42 82.4
1009
 • Остаток от деления на 10
  • Определить остаток от деления заданного натурального числа на 10...
Линейные NO 1 1000 128 55 68.8
1010
 • Обратный порядок
  • Вывести два заданных числа в обратном порядке...
Линейные NO 1 1000 128 60 75.9
1011
 • Модуль числа
  • Вывести абсолютное значение заданного вещественного числа А...
Линейные NO 1 1000 128 51 66.2
1012
 • Среднее арифметическое
  • Вычислить среднее арифметическое двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 59 89.4
1013
 • Квадрат суммы
  • Вычислить квадрат суммы двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 55 90.2
1014
 • Квадрат разности
  • Вычислить квадрат разности двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 50 98.0
1015
 • Корень четвертой степени
  • Вычислить корень четвертой степени суммы двух заданных вещественных чисел a и b...
Линейные NO 1 1000 128 38 95.0
1016
 • Корень кубический
  • Вычислить корень кубический суммы двух заданных вещественных чисел a и b...
Линейные NO 1 1000 128 35 92.1
1017
 • Корень квадратный
  • Вычислить корень квадратный суммы двух заданных вещественных чисел a и b...
Линейные NO 1 1000 128 43 100.0
1018
 • Sin(x)
  • Вычислить значение синуса для заданного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 50 100.0
1019
 • Cos(x)
  • Вычислить значение косинуса для заданного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 49 98.0
1020
 • Тангенс
  • Вычислить значение тангенса для заданного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 41 100.0
1021
 • Котангенс
  • Вычислить значение котангенса для заданного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 37 94.9
1022
 • Логарифм
  • Вычислить значение натурального логарифма для заданного положительного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 39 100.0
1023
 • Квадрат суммы модуля
  • Вычислить квадрат модуля округленной суммы двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 28 52.8
1024
 • Корень кубический тангенса
  • Вычислить корень кубический квадрата тангенса заданного аргумента a...
Линейные NO 1 1000 128 29 90.6
1025
 • C + D
  • Требуется сложить два вещественных числа C и D...
Линейные NO 1 1000 128 42 100.0
1026
 • Точность числа
  • Задано вещественное число А...
Линейные NO 1 1000 128 29 96.7
1027
 • Логарифм
  • Вычислить округленное значение логарифма модуля суммы синусов двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 19 90.5
1028
 • Выражение
  • Вычислить квадрат синуса среднего арифметического трех вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 22 100.0
1029
 • Точность числа
  • Задано вещественное число А...
Линейные NO 1 1000 128 21 100.0
1030
 • Эхо Два
  • Написать программу, выводящую на экран два заданных целых числа...
Линейные NO 1 1000 128 29 87.9
1031
 • Эхо Три
  • Написать программу, выводящую на экран два заданных целых числа...
Линейные NO 1 1000 128 25 100.0
1032
 • Целая часть от деления на 8
  • Определить целую часть от деления заданного числа на 8...
Линейные NO 1 1000 128 27 93.1
1033
 • Остаток от деления
  • Определить остаток от деления заданного числа A на число В...
Линейные NO 1 1000 128 26 89.7
1034
 • Целая часть от деления
  • Определить целую часть от деления заданного числа A на число В...
Линейные NO 1 1000 128 23 88.5
1035
 • Инверсия
  • Вывести число, противоположное заданному...
Линейные NO 1 1000 128 23 79.3
1036
 • Экспонента
  • Вычислить значение экспоненты для заданного аргумента...
Линейные NO 2 1000 128 34 100.0
36 38 0.00
Знайдено записів: 2243 << 01 02 03 04 05 06 07 08 09  >>