Лічильники
Сьогодні Разом
Відвідувань 69 3959247
Авторізацій 48 235133
Корисутвачів 33 2645
Архів завдань - Гость
Архів завдань

ID Задача Тема Шаблон B ms MB P % Балл S
1001
 • Hello, world!
  • Написати програму, що виводить на екран вітання "Hello, world!"...
Линейные NO 1 1000 128 76 77.6
1002
 • Эхо
  • Написати програму, що виводить на екран задане ціле число...
Линейные NO 1 1000 128 73 77.7
1003
 • Точность числа
  • Задано вещественное число А...
Линейные NO 1 1000 128 64 94.1
1004
 • Инверсия
  • Вывести число, противоположное заданному...
Линейные NO 1 1000 128 60 85.7
1006
 • A + B
  • Найти сумму двух заданных целых чисел А и В...
Линейные NO 1 1000 128 70 87.5
1007
 • Целая часть числа
  • Вывести целую часть заданного положительного вещественного числа А...
Линейные NO 1 1000 128 46 65.7
1008
 • Дробная часть числа
  • Вывести дробную часть заданного положительного вещественного числа А...
Линейные NO 1 1000 128 36 87.8
1009
 • Остаток от деления на 10
  • Определить остаток от деления заданного натурального числа на 10...
Линейные NO 1 1000 128 50 66.7
1010
 • Обратный порядок
  • Вывести два заданных числа в обратном порядке...
Линейные NO 1 1000 128 51 72.9
1011
 • Модуль числа
  • Вывести абсолютное значение заданного вещественного числа А...
Линейные NO 1 1000 128 44 63.8
1012
 • Среднее арифметическое
  • Вычислить среднее арифметическое двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 50 90.9
1013
 • Квадрат суммы
  • Вычислить квадрат суммы двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 46 90.2
1014
 • Квадрат разности
  • Вычислить квадрат разности двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 42 97.7
1015
 • Корень четвертой степени
  • Вычислить корень четвертой степени суммы двух заданных вещественных чисел a и b...
Линейные NO 1 1000 128 33 100.0
1016
 • Корень кубический
  • Вычислить корень кубический суммы двух заданных вещественных чисел a и b...
Линейные NO 1 1000 128 31 91.2
1017
 • Корень квадратный
  • Вычислить корень квадратный суммы двух заданных вещественных чисел a и b...
Линейные NO 1 1000 128 36 100.0
1018
 • Sin(x)
  • Вычислить значение синуса для заданного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 41 100.0
1019
 • Cos(x)
  • Вычислить значение косинуса для заданного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 41 97.6
1020
 • Тангенс
  • Вычислить значение тангенса для заданного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 34 100.0
1021
 • Котангенс
  • Вычислить значение котангенса для заданного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 32 94.1
1022
 • Логарифм
  • Вычислить значение натурального логарифма для заданного положительного аргумента...
Линейные NO 1 1000 128 34 100.0
1023
 • Квадрат суммы модуля
  • Вычислить квадрат модуля округленной суммы двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 23 53.5
1024
 • Корень кубический тангенса
  • Вычислить корень кубический квадрата тангенса заданного аргумента a...
Линейные NO 1 1000 128 25 92.6
1025
 • C + D
  • Требуется сложить два вещественных числа C и D...
Линейные NO 1 1000 128 34 100.0
1026
 • Точность числа
  • Задано вещественное число А...
Линейные NO 1 1000 128 24 96.0
1027
 • Логарифм
  • Вычислить округленное значение логарифма модуля суммы синусов двух заданных вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 14 93.3
1028
 • Выражение
  • Вычислить квадрат синуса среднего арифметического трех вещественных чисел...
Линейные NO 1 1000 128 17 100.0
1029
 • Точность числа
  • Задано вещественное число А...
Линейные NO 1 1000 128 15 100.0
1030
 • Эхо Два
  • Написать программу, выводящую на экран два заданных целых числа...
Линейные NO 1 1000 128 22 84.6
1031
 • Эхо Три
  • Написать программу, выводящую на экран два заданных целых числа...
Линейные NO 1 1000 128 18 100.0
1032
 • Целая часть от деления на 8
  • Определить целую часть от деления заданного числа на 8...
Линейные NO 1 1000 128 20 90.9
1033
 • Остаток от деления
  • Определить остаток от деления заданного числа A на число В...
Линейные NO 1 1000 128 20 90.9
1034
 • Целая часть от деления
  • Определить целую часть от деления заданного числа A на число В...
Линейные NO 1 1000 128 19 90.5
1035
 • Инверсия
  • Вывести число, противоположное заданному...
Линейные NO 1 1000 128 19 86.4
1050
 • Три числа
  • Вывести три заданных целых числа в столбик не меняя порядок их следования...
Линейные NO 1 1000 128 21 100.0
1123
 • Произведение цифр
  • Вычислить произведение цифр заданного целого двухзначного числа...
Линейные NO 1 1000 128 25 67.6
36 36 0.00
Знайдено записів: 143 << 01 02 03 04  >>