Лічильники
Сьогодні Разом
Відвідувань 117 5205889
Авторізацій 3 416299
Корисутвачів 3 2730
Правила работы

Академічна доброчесність


Академічна доброчесність (англ. Academic integrity) — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Чинний в Україні з 28 вересня 2017 року Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (Стаття 42)[1] і Закон «Про вищу освіту»[2] в редакції від 28 вересня 2017 року, окремо визначають зміст поняття доброчесності в академічній площині.

Далі...

Загальні положення


Система автоматизованої перевірки розв'язків задач із програмування.

Основними користувачами системи є Учні та Вчителі.

Користувач, зареєстрований як Вчитель і отримав підтвердження від Адміністратора, отримує право реєструвати Учнів, керувати та контролювати їх роботу в Системі, створювати Уроки (різновид Змагання), формувати домашні завдання та ін. Досить великий запас завдань у Системі дозволяє використовувати її на практичних заняттях з програмування з практично всіх тем, що вивчаються у школі. Система дозволяє формувати як єдиний набір завдань на Урок, і індивідуальний - кожному за Учня свій набір завдань.

Для реєстрації на сайті як Вчитель, Вам необхідно перейти на сторінку "Реєстрація як Вчитель". Заповнюючи форму в полі "Клас, Група" слід вказати групу "teacher" (встановлено за замовчуванням) та вибрати Куратора. Після успішної реєстрації повідомте Куратору коротку інформацію про себе (ПІБ, Школа, Населений пункт) та з якою метою Ви бажаєте отримати права Вчителя на сайті. У разі задоволення куратором Вашої заявки Ви отримуєте права Вчителя. Таке повідомлення Ви можете надіслати за допомогою вбудованої служби повідомлень сайту або будь-яким іншим, доступним Вам способом.

Для реєстрації на сайті як Учень, останній зобов'язаний в

Далі...

Рейтинг


"Рейтинг Ученика" вычисляется по итогам работы в режиме "Архив задач": производиться выбор 30 самых сложных задач, решенных учеником, и вычисляется их средний балл. Если решено менее чем 30 задач, то их суммарный балл делится на 30.

"Рейтинг участника контестов" вычисляется как процент выполнения заданий только на Рейтинговых контестах. Вычисляется сумма баллов, набранных участником на всех контестах, к максимально возможной сумме баллов на этих контестах, выражается в процентах.

"Рейтинг учителя" вычисляется по результатам участия его учеников на рейтинговых контестах. Вычисляется сумма баллов, набранных учениками на всех контестах, к максимально возможной сумме баллов на этих контестах, выражается в процентах.

Забыли пароль


Если пользователь забыл пароль, то он обращается к своему учителя (куратору) с просьбой восстановить пароль.

Учитель (куратор) устанавливает пароль по умолчанию и автоматически система отправит пользователю по электронной почте письмо с новыми учетными данными.

Пароль установленный системой по умолчанию является временным. При первом же входе в систему его необходимо изменить на надежный.

Сервис "Домашнее задание"


Домашнее задание - это Контест, который объявляет Учитель только для своих Учеников и в пределах только одного класса.

Домашнее задание может быть объявлено на несколько дней, и в случае необходимости Ученик может временно выйти из него и войти повторно.

Мої учні


До обов'язків вчителя належить контроль за обліковими записами своїх учнів. Після реєстрації користувача та вибору вчителя, вчитель зобов'язаний підтвердити або відкинути запит користувача. У разі підтвердження користувач стає учнем.

Якщо учень вибуває, то вчитель повинен виключити учня зі списку своїх учнів, перевівши його у статус користувача без вчителя. При необхідності користувач вибирає нового вчителя, який надалі може підтвердити або відкинути запит.

Якщо учень забув пароль, то вчитель може відновити пароль учня. При цьому учню н

Далі...
Знайдено записів: 12 << 01 02  >>